1. Pralnia przyjmuje do prania i czyszczenia chemicznego wyłącznie garderobę i rzeczy posiadające oznakowanie fabryczne, wskazujące na sposób prania. Garderobę nie posiadającą w/w oznakowania przyjmujemy na odpowiedzialność klienta. 
 
2. Nie możemy odpowiadać za wady wynikłe podczas procesu prania garderoby z oznakowaniem fabrycznym, a spowodowane zastosowaniem producenta materiałów, które nie są zgodne z tym oznakowaniem.
 
3. Guziki i naszywki mogą ulec oderwaniu podczas prania w wyniku ich niedostatecznego przymocowania.

4. Nie gwarantujemy całkowicie usunięcia plam z garderoby i innych rzeczy , zwłaszcza gdy plamy są stare utrwalone lub były uprzednio zapierane!

5. W wyjątkowych sytuacjach Europralnia  może odmówić wykonania usługi. 

6. Na podstawie “Dokumentu przyjęcia rzeczy”, rzeczy i garderoba są wydawane.
 
7. Garderoba i rzeczy nie odebrane w przeciągu 180 dni przekazane będą do
utylizacji.

8. Zlecenia realizujemy zgodnie z terminami podanymi w zakładce „terminy realizacji” lecz mogą one ulec wydłużeniu z przyczyn nie zależnych bezpośrednio od nas ( brak energii elektrycznej, awarie urządzeń , zdarzenia drogowe i wiele innych uniemożliwiających wykonanie zlecenia ).

 Informacje dodatkowe

1.  Często bywa że plamy pozostałe na tkaninie nie są możliwe do całkowitego
     usunięcia. Plamy te są trwale związane z tkaniną co powoduje
     że materiał w tych miejscach jest odbarwiony w stosunku do
     swojego pierwotnego koloru.

2.  Podstawowym czynnikiem decydującym o utrwaleniu plam
     i odbarwieniu tkanin jest:
    – czas biegnący od powstania zabrudzenia
    – nieprawidłowe próby  odplamiania
    – rodzaj substancji powodujący zabrudzenie
    – podatność materiału na zabrudzenia i trwałość barw
    – wiek materiału

3. Pamiętaj:
    – nie próbuj w własnym zakresie odplamiać i odtłuszczać
       zabrudzeń
    – odzież i materiały codziennego użytku tuż po zabrudzeniu
      oddaj do czyszczenia chemicznego
    – odzież sezonową bezpośrednio po sezonie oddaj do
      czyszczenia ( nie czekaj do rozpoczęcia następnego sezonu)